ใส่ URL ที่ต้องการย่อให้สั้นลง

Your shorlink:

Your QR Code: QR Code

เครื่องมือย่อลิ้งที่ง่าย รวดเร็ว ไม่มีโฆษณา ย่อลิงค์ยาวๆจาก Facebook, YouTube,.Google drive,และเว็บไซต์อื่นๆ พร้อม QR Code ฟรีๆ


URL Shortener | Zhort.link
โฆษณา By zhort.link
Total Hits: 5856498 Total URLs: 80818 Added Today: 43Recent added URLs


Short URLLong URL AddedHits
https://zhort.link/ve5 https://docs.google.com/document/d/15Uqj31qBTYRfY3... 2022-01-17 06:58:50 6
https://zhort.link/ve4 https://www.canva.com/design/DAEosN3Ejig/QSHJb6xep... 2022-01-17 06:45:45 4
https://zhort.link/ve3 https://drive.google.com/drive/folders/1vASNdU5gbO... 2022-01-17 04:32:03 2
https://zhort.link/ve2 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gZSfjEY2dJ... 2022-01-17 04:02:14 0
https://zhort.link/ve1 https://docs.google.com/forms/d/10XVMDXTw1079C-eHK... 2022-01-17 04:00:44 1
https://zhort.link/ve0 https://linktr.ee/pimnida2532 2022-01-17 03:59:15 0
https://zhort.link/veZ https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%2F4&s=%E0... 2022-01-17 03:58:24 0
https://zhort.link/veY https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%2F3&s=%E0... 2022-01-17 03:57:33 0
https://zhort.link/veX https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%2F2&s=%E0... 2022-01-17 03:56:39 2
https://zhort.link/veW https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%2F1&s=%E0... 2022-01-17 03:54:41 0


Most popular URLs


Short URLLong URL AddedHits
https://zhort.link/m4u https://sites.google.com/view/napom44/%E0%B8%AB%E0... 2021-11-19 06:57:26 58654
https://zhort.link/gAy https://bit.ly/38ZXdAE 2021-09-19 16:13:20 57717
https://zhort.link/ngM https://superruay789.xwallet.link/user/bonus 2021-11-20 13:39:45 56484
https://zhort.link/oJI https://youtu.be/aLc14tdfB3A 2021-11-26 09:52:45 50791
https://zhort.link/kaZ https://uncuti-am.blogspot.com/2021/09/bl-manga.ht... 2021-10-22 16:15:57 42385
https://zhort.link/nGg https://sites.google.com/view/enterwaygimi44/%E0%B... 2021-11-22 14:41:02 41409
https://zhort.link/nOT https://1.bp.blogspot.com/-CQ2TLJayulk/YKujdNDCRAI... 2021-11-22 17:50:39 40335
https://zhort.link/rcK https://superruay789.xwallet.link/login 2021-12-12 18:22:32 35404
https://zhort.link/uqX https://sites.google.com/site/hospitalpakkred/home 2022-01-10 16:04:20 32792
https://zhort.link/dAk https://docs.google.com/document/d/1Ga2SB2SEww3JYg... 2021-08-25 09:39:31 28154