ใส่ URL ที่ต้องการย่อให้สั้นลง

Your shorlink:

Your QR Code: QR Code

เครื่องมือย่อลิ้งที่ง่าย รวดเร็ว ไม่มีโฆษณา ย่อลิงค์ยาวๆจาก Facebook, YouTube,.Google drive,และเว็บไซต์อื่นๆ พร้อม QR Code ฟรีๆ


URL Shortener | Zhort.link
โฆษณา By zhort.link
Total Hits: 5857243 Total URLs: 80823 Added Today: 48Recent added URLs


Short URLLong URL AddedHits
http://zhort.link/vfb https://www.bigc.co.th/besico-2in1-4-tier-drawer-w... 2022-01-17 07:59:26 4
http://zhort.link/vfa https://drive.google.com/uc?id=1SkVR5Jv5l3C6jrLyjM... 2022-01-17 07:51:42 1
http://zhort.link/ve9 https://m.facebook.com/taksaphorn.panya/posts/pcb.... 2022-01-17 07:45:56 0
http://zhort.link/ve8 https://www.facebook.com/profile.php?id=1000662247... 2022-01-17 07:42:32 5
http://zhort.link/ve7 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:Iv7wH... 2022-01-17 07:32:57 1
http://zhort.link/ve6 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:Iv7wH... 2022-01-17 07:30:33 1
http://zhort.link/ve5 https://docs.google.com/document/d/15Uqj31qBTYRfY3... 2022-01-17 06:58:50 7
http://zhort.link/ve4 https://www.canva.com/design/DAEosN3Ejig/QSHJb6xep... 2022-01-17 06:45:45 5
http://zhort.link/ve3 https://drive.google.com/drive/folders/1vASNdU5gbO... 2022-01-17 04:32:03 2
http://zhort.link/ve2 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gZSfjEY2dJ... 2022-01-17 04:02:14 0


Most popular URLs


Short URLLong URL AddedHits
http://zhort.link/m4u https://sites.google.com/view/napom44/%E0%B8%AB%E0... 2021-11-19 06:57:26 58718
http://zhort.link/gAy https://bit.ly/38ZXdAE 2021-09-19 16:13:20 57717
http://zhort.link/ngM https://superruay789.xwallet.link/user/bonus 2021-11-20 13:39:45 56484
http://zhort.link/oJI https://youtu.be/aLc14tdfB3A 2021-11-26 09:52:45 50791
http://zhort.link/kaZ https://uncuti-am.blogspot.com/2021/09/bl-manga.ht... 2021-10-22 16:15:57 42399
http://zhort.link/nGg https://sites.google.com/view/enterwaygimi44/%E0%B... 2021-11-22 14:41:02 41416
http://zhort.link/nOT https://1.bp.blogspot.com/-CQ2TLJayulk/YKujdNDCRAI... 2021-11-22 17:50:39 40336
http://zhort.link/rcK https://superruay789.xwallet.link/login 2021-12-12 18:22:32 35440
http://zhort.link/uqX https://sites.google.com/site/hospitalpakkred/home 2022-01-10 16:04:20 32856
http://zhort.link/dAk https://docs.google.com/document/d/1Ga2SB2SEww3JYg... 2021-08-25 09:39:31 28156